ผลิตภัณฑ์อิฐ

อิฐ4รูเครื่อง

ขนาด 6 x 6 x 15 ซม.

60 ก้อน/ตารางเมตร

อิฐ2รูเครื่อง (ใหญ่)

ขนาด 6 x 15.5 x 5.5 ซม.

60 ก้อน/ตารางเมตร

อิฐ 2 รูเครื่อง(เล็ก)

ขนาด 3 x 6 x 15 ซม.
120ก้อน/ ตารางเมตร

อิฐมอญตันมือ

ขนาด 3 x 6 x 14 ซม.

ซม. 120 ก้อน/ตารางเมตร

อิฐโบราณ (เผาแกลบ)

ขนาด 5 x 15 x 30 ซม.

อิฐโบราณ (เผาฟืน)

ขนาด 5 x 15 x 30 ซม.

อิฐ 4 รู เครื่อง (เผาฟืน)

ขนาด 6.5 x 11 x 24.5 ซม.

อิฐแดง 3รู

ขนาด 6 x 10 x 20 ซม.